Arhiva za mesec: februar 2015

ОБАВЕШТЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О РОКУ И НАЧИНУ УПЛАТЕ ЧЛАНАРИНЕ ЗА 2015 год.

Обавештавамо Вас да је на основу члана 19. ст. 1 тач. 16 Статута Спортског савеза инвалида Србије и одлуке Управног одбора  бр 383/11 од 27.12.2011, износ чланарине за верификацију и за 2015. годину износи 2.000 динара (на годишњем нивоу). Уплатом чланарине за верификацију, чланица Савеза стиче права и обавезе предвиђене статутом ССИ Србије , као [...]

ОБАВЕШТЕЊЕ НОСИОЦИМА НАЦИОНАЛНИХ ПРИЗНАЊА

Сходно члану 5. Уговора о привременој реализацији годишњег програма исплате Националних спортских признања, потписаног између Министарства омладине и спорта, Спортског савеза Србије и Спортског савеза инвалида Србије, корисници Националних спортских признања су у обавези да обавесте Спортски савез инвалида србије о свом статусу Држављанства Републике Србије. Због наведених уговорних обавеза, молимо Вас да на адресу [...]