Arhiva za mesec: februar 2015

ОБАВЕШТЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О РОКУ И НАЧИНУ УПЛАТЕ ЧЛАНАРИНЕ ЗА 2015 год.

Обавештавамо Вас да је на основу члана 19. ст. 1 тач. 16 Статута Спортског савеза инвалида Србије и одлуке Управног одбора  бр 383/11 од 27.12.2011, износ чланарине за верификацију и за 2015. годину износи 2.000 динара (на годишњем нивоу). Уплатом чланарине за верификацију, чланица Савеза стиче права и обавезе предвиђене статутом ССИ Србије , као [...]