Članice saveza

1. Друштво за спорт и рекреацију инвалида Јагодина
2. Спортско друштво инвалида Неготин
3. Спортски савез инвалида града Новог Сада
4. Стонотениски инвалидски клуб „Мачва“ Шабац
5. Друштво за спорт и рекреацију инвалида Суботица
6. Спортски клуб РВИ „Палеж“ -Обреновац
7. Друштво за спорт и рекреацију ОСИ Крагујевац
8. Друштво за спорт и рекреацију инвалида Пожега
9. Спортски клуб „Цадист“- Чачак
10. Стонотениски инвалидски клуб Смедерево
11. Парастреличарски клуб Ветеран – Суботица
12. Спортски савез особа са инвалидитетом Београда
13. Друштво за спорт и рекреацију инвалидних лица општине Србобран
14. Друштво за спорт и рекреацију инвалидних лица општине Врбас
15. Клуб за спорт и рекреацију инвалида Бор
16. Клуб седеће одбојке „Смеч“ Београд
17. Градска организација за спорт и рекреацију инвалида – Ваљево
18. Друштво за спорт и рекреацију инвалида општине Бела Црква
19. Друштво за спорт и рекреацију инвалида општине Бачка Паланка
20. Друштво за спорт и рекреацију инвалида „Карађорђе“ Шабац
21. Друштво за спорт и рекреацију инвалида општине Кула
22. Спортски клуб „Гребићи“ Чачак
23. Савез за спорт и рекреацију инвалида општине Инђија
24. Спортско друштво глувих Крагујевац
25. Друштво за спорт и рекреацију инвалида града Смедерева
26. Спортски савез особа са инвалидитетом општине Крушевац
27. Друштво за спорт и рекреацију инвалида општине Стара Пазова
28. Стреличарски клуб особа са инвалидитетом „Око соколово“ – Крагујевац
29. Спортско удружење особа са инвалидитетом Земун
30. Спортско удружење особа са инвалидитетом „Наис“ Ниш
31. Пливачки академски клуб особа са инвалидитетом „Делфин“ Ниш
32. Спортско друштво инвалида Кикинда
33. Друштво за спорт и рекреацију инвалида општине Звездара – Београд
34. Савез за спорт и рекреацију инвалида Панчево
35. Савез за спорт и рекреацију инвалидних лица града Зрењанин
36. Клуб седеће одбојке „Крагујевчани“ – Крагујевац
37. Стонотениски клуб особа са инвалидитетом „Крагујевчани“ – Крагујевац
38. Спортски савез инвалида Војводине – Нови Сад
39. Клуб спортова снаге особа са инвалидитетом „Аура“ – Крагујевац
40. Боћарски клуб особа са инвалидитетом „Алка“ – Крагујевац
41. Стонотениски инвалидски клуб „СТИБ“ – Београд
42. Спортско удружење пливања и корективног пливања о.с.и. – Пирот
43. Удружење стрелаца са инвалидитетом „Мачва“ – Шабац
44. Спортски савез особа са инвалидитетом Шабац
45. Савез седеће одбојке инвалида Србије – Београд

Comments are closed.