Dokumenta

 • Statut Sportskog saveza invalida Srbije  
 • Poslovnik o radu Skupštine SSI Srbije  
 • Disciplinski pravilnik SSI Srbije 
 • Takmicarski-pravilnik
 • Sportska pravila SSI Srbije 
 • Pravilnik o stručnom radu 
 • Pravilnik o antidopingu 
 • Registracioni pravilnik SSI Srbije 
 • Pravilnik o medicinskoj zaštiti sportista SSI Srbije 
 • Program razvoja grane NPOS 2017-2018 
 • Pravilnik o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane u R. Srbiji 
 • Pravilnik o nomenklaturi sportskih zvanja
 • Pravilnik o uslovima za obavljanje sportske delatnosti
 • Pravilnik o vođenju knjiga članova SSI Srbije
 • Pravilnik o knizi odluka Sportskog saveza invalida Srbije
 •  Interni Antikorupcijski plan                      
 • Pravilnik o javnim nabavkama                  

Comments are closed.