Donacije

Donacije fizičkih lica:

1. Jovan Lazarević Beograd, 03.03.2017. - 50.000,00 din
2. Jovan Lazarević Beograd, 11.02.2019. - 25.000,00 din
3. Jovan Lazarević Beograd, 07.08.2019. - 12.000,00 din

Comments are closed.