Финансијска подршка Владе Републике Србије спортским организацијама

Влада Републике Србије је донела Уредбу о утврђивању Програма финансијске подршке спортским организацијама у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (“Службени гласник РС”, број 144 од 27. новембра 2020.), којом се утврђује Програм финансијске подршке спортским организацијама у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

Позивају се сви клубови да у складу са одредбама уредбе доставе захтеве за финансијску подршку најкасније до 03.12.2020. године електронском поштом или лично у седишту савеза. Чланице своје спецификације, изјаве и дописе могу доставити у сопственој форми на меморандуму клуба, са свим траженим подацима

УРЕДБА – PDF

Comments are closed.