Istorijat

SPORTSKI SAVEZ INVALIDA SRBIJE

BEOGRAD

1. Značaj razvoja sporta i rekreacije za osobe sa invaliditetom

Broj invalidnih lica vremenom se povećava, a uzroci tome su različiti. Ratovi, bolest, saobraćajni udesi i sl. Zato je neophodno naći način kako pomoći tim licima i uključiti ih u društvene tokove.
Pokazalo se da su rekreacija i sport najadekvatniji i najhumaniji način za postizanje vidnih rezultata. Sportsko-rekreativnim aktivnostima stvara se mogućnost osobama sa invaliditetom da uspostave bolju vezu sa ljudima, posebno sa svojim okruženjem, kako bi se vremenom vratila njihova volja i snaga i uključili u društvene tokove.

Upornom primenom sportsko-rekreativnih aktivnosti dolazilo je u određenim slučajeva do potpune rehabilitacije.

U svakom slučaju, uključivanje osoba sa invaliditetom u sportsko – rekreativne aktivnosti veoma je značajno. Međutim, neophodno je da nadležni lekar i odgovarajući sportski stručnjak stvore uslove i svojim autoritetom i znanjem utiču na osobu sa invaliditetom, usmere je i kontrolišu njene sportske aktivnosti.

2. Osnivanje i ciljevi SSI Srbije

Imajući u vidu značaj sportsko rekreativnih aktivnosti za celokupan život i socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom, 27.06.1964.godine u Vrnjačkoj banji osnovan je Savez za sport i rekreaciju invalida SR Srbije čiji je Sportski savez invalida Srbije pravni  sledbenik

zapisnik sa osnivačke konferencije SSRI SR Srbije  

program rada SSRI SR Srbije 1964/65           

Počev od 1964. godine do danas, Sportski savez invalida Srbije je ostao najveća sportska organizacija osoba sa invaliditetom humanitarnog karaktera u Republici Srbiji čiji je osnovni cilj  uključivanje svih kategotija osoba sa invaliditetom u sportske aktivnosti radi poboljšanja i unapređenja njihovog psihofizičkog stanja, kao i njihovo uključivanje u normalne životne tokove.

Najvažniji uslov, kako za razvoj sporta uopšte pa tako i za razvoj sporta osoba sa invaliditetom, je postavljanje zdravih temelja i dobra organizacija. To podrazumeva adekvatno stručno rukovodstvo.
Treba istaći i to da je veoma bitan korektan sportski i kolegijalni odnos u duhu fer-pleja, kako među takmičarima tako i među organizacijama sportskih klubova i udrženja sporta osoba sa invaliditetom.
Postoji znatan broj mladih osoba sa invaliditetom, koji su, osim velike želje i predispozicija ka određenoj vrsti sporta, i visoko obrazovani ljudi, pa im tim pre treba dati šansu da se pokažu, kako u sportu tako i u vođenju sportskih organizacija i time doprinesu kvalitetnom i stručnom razvoju sporta osoba sa invaliditetom.

Savez podržava što intezivnije uključivanje mladih ljudi u sve organizacione i rukovodeće strukture sporta OSI, što podrazumeva ne samo takmičare već sve zainteresovane mlade osobe sa invaliditetom, u skladu sa njihovim mogućnostima.

SSI Srbije podržava svaku zdravu inicijativu ka razvoju sporta i Savez će kao krovna organizacija sporta osoba sa invaliditetom u Srbiji, u skladu sa svojim mogućnostima, pomoći i stati iza svake takve ideje, prvenstveno prema vrhunskom i profesinalnom sportu osoba sa invaliditetom ali i onom rekreativnom.
Ovde želimo da naglasimo, da je osnovni preduslov i najvažnija razlika vrhunskog sporta u odnosu na rekreativni, striktno pridržavanje propisanih pravila, normi i kategorizacija SSI Srbije koje su u proceduri usklađivanja sa Međunarodnim propozicijama, i Savez kao organizacija prati Međunarodne standarde u sportu osoba sa invaliditetom.

Članice  saveza su organizacije sa teritorije Republike Srbije čiji su članovi osobe sa invaliditetom, iz svih invalidno-humanitarnih organizacija osobe sa paraplegijom, osobe sa cerebralnom paralizom, osobe sa distrofijom, slepi i slabovidi, gluvi i nagluvi, ratni vojni i civilni invalidi i invalidi rada), a registrovani su kod Ministarstva omladine i sporta tj. u Agenciji za privredne registre.
Sportski savez invalida Srbije i Paraolimpijski komitet su jedine asocijacije u Republici Srbiji koje se bave vrhunskim sportom osoba sa invaliditetom.

3. Saradnja Paraolimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza Srbije.

Godine 1999. formiran je Paraolimpijski komitet Jugoslavije, a 22.12.2004. godine, Paraolimpijski komitet Srbije.

Uspostavljena je bliža saradnja čiji je značaj udruženog delovanja i zajedničkog i sinhronizovanog nastupanja pred svim nadležnim institucijama, zastupajući interes sporta osoba sa invaliditetom.

Takođe opredeljeno je da POKS ima nadležnost nad Paraolimpijskim sportovima a SSI Srbije nad  neparaolimpijskim sportovima zaključno sa Državnim novoom, kao i masovnim i rekreativnim sportom u svim segmentima.

Potreba da se ove dve institucije ujedine sve je veća, jer obe zastupaju interese osoba sa invaliditetom. Mišljenja smo da bi ujedinjenjem više doprineli postizanju zacrtanih ciljeva, na čemu se ubrzano radi.

Finansijeri

Sportski savez invalida Srbije je neprofitna organizacija humanitarnog karaktera koja svoje aktivnosti sprovodi finansiranjem putem projekata vezanih za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, kao i putem donacija i sponzorstava od strane kompanija koje žele da pomognu u društveno socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom preko bavljenja sportom – što je osnovna delatnost i razlog postojanja SSI Srbije.

Rukovodioci Saveza

Od osnivanja saveza nabrojaćemo neke od rukovodioca ovog saveza: Drago Šobot, Milan Zdravković kao generalni sekretari, Jovan Tarabić, general Petar Gračanin, Slobodan Adžić, Milorad Kilibarda, Mijailo Sarić, Aleksandar Stanimirović kao predsednici.

Zahvaljujući njima, Savez je opstao i sa uspehom obavlja svoju funkciju s namerom daljeg napredovanja i usavršavanja sportskog rada sa osobama sa invaliditetom.

Savez može da se pohvali odličnim rezultatima u stonom tenisu, atletici, šahu, streljaštvu, plivanju, streličarstvu, kuglanju, sportskom ribolovu i drugim sportovima.

 

Comments are closed.