Istorijat

SPORTSKI SAVEZ INVALIDA SRBIJE

BEOGRAD

1. Značaj razvoja sporta i rekreacije za osobe sa invaliditetom

Broj invalidnih lica vremenom se povećava, a uzroci tome su različiti. Ratovi, bolest, saobraćajni udesi i sl. Zato je neophodno naći način kako pomoći tim licima i uključiti ih u društvene tokove.
Pokazalo se da su rekreacija i sport najadekvatniji i najhumaniji način za postizanje vidnih rezultata. Sportsko-rekreativnim aktivnostima stvara se mogućnost osobama sa invaliditetom da uspostave bolju vezu sa ljudima, posebno sa svojim okruženjem, kako bi se vremenom vratila njihova volja i snaga i uključili u društvene tokove.

Upornom primenom sportsko-rekreativnih aktivnosti dolazilo je u određenim slučajeva do potpune rehabilitacije.

U svakom slučaju, uključivanje osoba sa invaliditetom u sportsko – rekreativne aktivnosti veoma je značajno. Međutim, neophodno je da nadležni lekar i odgovarajući sportski stručnjak stvore uslove i svojim autoritetom i znanjem utiču na osobu sa invaliditetom, usmere je i kontrolišu njene sportske aktivnosti.

2. Osnivanje i ciljevi SSI Srbije

Znajući značaj sportsko – rekreativnih aktivnosti za celokupan život i opstanak osoba sa invaliditetom, formiran je Sporski Savez Invalida Srbije 1965. godine.

To je sportska organizacija osoba sa invaliditetom, humanitarnog karaktera. Njen osnovni cilj je uključivanje svih kategotija, u sportske aktivnosti, radi poboljšanja i unapređenja njihovog psihofizičkog stanja, kako bi se uključili u “normalan” život.

Najvažniji uslov, kako za razvoj sporta uopšte pa tako i za razvoj sporta osoba sa invaliditetom, je postavljanje zdravih temelja i dobra organizacija. To podrazumeva adekvatno stručno rukovodstvo.
Treba istaći i to da je veoma bitan korektan sportski i kolegijalni odnos u duhu fer-pleja, kako među takmičarima tako i među organizacijama sportskih klubova i udrženja sporta osoba sa invaliditetom.
Postoji znatan broj mladih osoba sa invaliditetom, koji su, osim velike želje i predispozicija ka određenoj vrsti sporta, i visoko obrazovani ljudi, pa im tim pre treba dati šansu da se pokažu, kako u sportu tako i u vođenju sportskih organizacija i time doprinesu kvalitetnom i stručnom razvoju sporta osoba sa invaliditetom.

Savez podržava što intezivnije uključivanje mladih ljudi u sve organizacione i rukovodeće strukture sporta OSI, što podrazumeva ne samo takmičare već sve zainteresovane mlade osobe sa invaliditetom, u skladu sa njihovim mogućnostima.

SSI Srbije podržava svaku zdravu inicijativu ka razvoju sporta i Savez će kao krovna organizacija sporta osoba sa invaliditetom u Srbiji, u skladu sa svojim mogućnostima, pomoći i stati iza svake takve ideje, prvenstveno prema vrhunskom i profesinalnom sportu osoba sa invaliditetom ali i onom rekreativnom.
Ovde želimo da naglasimo, da je osnovni preduslov i najvažnija razlika vrhunskog sporta u odnosu na rekreativni, striktno pridržavanje propisanih pravila, normi i kategorizacija SSI Srbije koje su u proceduri usklađivanja sa Međunarodnim propozicijama, i Savez kao organizacija prati Međunarodne standarde u sportu osoba sa invaliditetom.

Članice  saveza su organizacije sa teritorije Republike Srbije čiji su članovi osobe sa invaliditetom, iz svih invalidno-humanitarnih organizacija osobe sa paraplegijom, osobe sa cerebralnom paralizom, osobe sa distrofijom, slepi i slabovidi, gluvi i nagluvi, ratni vojni i civilni invalidi i invalidi rada), a registrovani su kod Ministarstva omladine i sporta tj. u Agenciji za privredne registre.
Sportski savez invalida Srbije i Paraolimpijski komitet su jedine asocijacije u Republici Srbiji koje se bave vrhunskim sportom osoba sa invaliditetom.

3. Saradnja Paraolimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza Srbije.

Godine 1999. formiran je Paraolimpijski komitet Jugoslavije, a 22.12.2004. godine, Paraolimpijski komitet Srbije.

Uspostavljena je bliža saradnja čiji je značaj udruženog delovanja i zajedničkog i sinhronizovanog nastupanja pred svim nadležnim institucijama, zastupajući interes sporta osoba sa invaliditetom.

Takođe opredeljeno je da POKS ima nadležnost nad Paraolimpijskim sportovima a SSI Srbije nad svim paraolimpijskim i neparaolimpijskim sportovima zaključno sa Državnim novoom, kao i masovnim sportom u svim segmentima.

Potreba da se ove dve institucije ujedine sve je veća, jer obe zastupaju interese osoba sa invaliditetom. Mišljenja smo da bi ujedinjenjem više doprineli postizanju zacrtanih ciljeva, na čemu se ubrzano radi.

Finansijeri

Sportski savez invalida Srbije je neprofitna organizacija humanitarnog karaktera koja svoje aktivnosti sprovodi finansiranjem putem projekata vezanih za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, kao i putem donacija i sponzorstava od strane kompanija koje žele da pomognu u društveno socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom preko bavljenja sportom – što je osnovna delatnost i razlog postojanja SSI Srbije.

Rukovodioci Saveza

Od osnivanja saveza nabrojaćemo neke od rukovodioca ovog saveza: Drago Šobot, Milan Zdravković kao generalni sekretari, general Petar Gračanin, Slobodan Adžić, Milorad Kilibarda, Mijailo Sarić, Aleksandar Stanimirović kao predsednici.

Zahvaljujući njima, Savez je opstao i sa uspehom obavlja svoju funkciju s namerom daljeg napredovanja i usavršavanja sportskog rada sa osobama sa invaliditetom.

Savez može da se pohvali odličnim rezultatima u stonom tenisu, atletici, šahu, streljaštvu, plivanju, streličarstvu, kuglanju, sportskom ribolovu i drugim sportovima.
Na predlog Saveza, Ministarstvo omladine i sporta stipendira izvestan broj sportista osoba sa invaliditetom, među kojima se nalaze i imena dokazanih sportista.

STIPENDISTI SSI SRBIJE u 2012. godini

 1. Miloš Grlica – atletika – sportista međunarodnog razreda
 2. Tanja Dragić – atletika – zaslužni sportista
 3. Duško Sretenović – atletika – sportista nacionalnog razreda
 4. Draženko Mitrović – atletika – zaslužni sportista
 5. Vladimir Klasan – šah – zaslužni sportista
 6. Nada Matić – stoni tenis – zaslužni sportista
 7. Dragan Ristić – streljaštvo – zaslužni sportista
 8. Siniša Vidić – streljaštvo – zaslužni sportista
 9. Mitar Palikuća – stoni tenis – zaslužni sportista
 10. Sanja Mitrović – stoni tenis – zaslužni sportista

Sportski savez invalida Srbije takođe ima i veliki broj nosioca Nacionalnih priznanja koji su svojevremeno postigli impozantne rezultate na raznim međunarodnim takmičenjima.

NOSIOCI NACIONALNIH PRIZNANJA SSI SRBIJE

 1. Svetislav Dimitrijević-penzioner
 2. Simo Kecman-penziner
 3. Željko Dereta-nezaposlen
 4. Radomir Rakonjac
 5. Dragan Sremčević
 6. Miroslav Jančić
 7. Adan Kablar
 8. Nada Viksanović
 9. Ružica Aleksov
 10. Nenad Krišanović
 11. Zlatko Kesler
 12. Zoltan Moldvaj
 13. Vlastimir Golubović
 14. Pavle Sekulić
 15. Velin Stanković
 16. Milan Todorović
 17. Predrag križan
 18. Milutin Stanković
 19. Zoran Gajić
 20. Slobodan Adžić
 21. Ilija Đurašinović
 22. Goran Kocić
 23. Jova Ilić
 24. Jovo Cvetanovski
 25. Robert Higl
 26. Željko Čeliković
 27. Rifat Barjaktarević
 28. Cvetislav Radulov
 29. Tihomir Bogdanović
 30. Petar Vranjković
 31. Aleksandar Janda
 32. Zoran Radukić
 33. Vaso Spasojević
 34. Milijanka Luković
 35. Dragan Milošević
 36. Saveta Bajin
 37. Nenad Bugarski
 38. Dragoslav Đuričin
 39. Borislava Perić
 40. Milan Živić
 41. Predrag Obrenić
 42. Zoran Matić
 43. Sevda Ivanović
 44. Eva Gruber
 45. Franjo Kesler
 46. Dragoljub Joksimović
 47. Srđan Ilić
 48. Đorđe Bošnjaković
 49. Gorica Velimirović-Šoronda
 50. Jovan Đukić
 51. Zorica Popadić
 52. Bojan Ilić
 53. Jovica Brkić

Comments are closed.