SPORTSKI SAVEZ INVALIDA SRBIJE

BEOGRAD

1. Značaj razvoja sporta i rekreacije za osobe sa invaliditetom

Broj invalidnih lica vremenom se povećava, a uzroci tome su različiti. Ratovi, bolest, saobraćajni udesi i sl. Zato je neophodno naći način kako pomoći tim licima i uključiti ih u društvene tokove.
Pokazalo se da su rekreacija i sport najadekvatniji i najhumaniji način za postizanje vidnih rezultata. Sportsko-rekreativnim aktivnostima stvara se mogućnost osobama sa invaliditetom da uspostave bolju vezu sa ljudima, posebno sa svojim okruženjem, kako bi se vremenom vratila njihova volja i snaga i uključili u društvene tokove.

Upornom primenom sportsko-rekreativnih aktivnosti dolazilo je u određenim slučajeva do potpune rehabilitacije.

U svakom slučaju, uključivanje osoba sa invaliditetom u sportsko – rekreativne aktivnosti veoma je značajno. Međutim, neophodno je da nadležni lekar i odgovarajući sportski stručnjak stvore uslove i svojim autoritetom i znanjem utiču na osobu sa invaliditetom, usmere je i kontrolišu njene sportske aktivnosti.

2. Osnivanje i ciljevi SSI Srbije

Imajući u vidu značaj sportsko rekreativnih aktivnosti za celokupan život i socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom, 27.06.1964.godine u Vrnjačkoj banji osnovan je Savez za sport i rekreaciju invalida SR Srbije čiji je Sportski savez invalida Srbije pravni  sledbenik

ems

zapisnik sa osnivačke konferencije SSRI SR Srbije

ems

program rada SSRI SR Srbije 1964/65

Počev od 1964. godine do danas, Sportski savez invalida Srbije je ostao najveća sportska organizacija za sport I rekreaciju osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, čiji je osnovni cilj  uključivanje svih kategotija osoba sa invaliditetom u sportske aktivnosti radi poboljšanja i unapređenja njihovog psihofizičkog stanja, kao i njihovo uključivanje u normalne životne tokove.

Najvažniji uslov, kako za razvoj sporta uopšte pa tako i za razvoj sporta osoba sa invaliditetom, je postavljanje zdravih temelja, dobra organizacija i stručan rukovodeći kadar.
Treba istaći i to da je veoma bitan korektan sportski i kolegijalni odnos u duhu fer-pleja, kako među takmičarima tako i među organizacijama sportskih klubova i udrženja sporta osoba sa invaliditetom.
Postoji znatan broj mladih osoba sa invaliditetom, koji su, osim velike želje i predispozicija ka određenoj vrsti sporta, i visoko obrazovani ljudi, pa im tim pre treba dati šansu da se pokažu, kako u sportu tako i u vođenju sportskih organizacija i time doprinesu kvalitetnom i stručnom razvoju sa osoba sa invaliditetom.

Savez podržava što intezivnije uključivanje mladih ljudi u sve organizacione i rukovodeće strukture sporta OSI, što podrazumeva ne samo takmičare već sve zainteresovane mlade osobe sa invaliditetom, u skladu sa njihovim mogućnostima.

SSI Srbije podržava svaku zdravu inicijativu ka razvoju sporta i Savez će kao krovna organizacija sporta osoba sa invaliditetom u Srbiji, u skladu sa svojim mogućnostima, pomoći i stati iza svake takve ideje, prvenstveno prema vrhunskom i profesinalnom sportu osoba sa invaliditetom ali i onom rekreativnom.
Ovde želimo da naglasimo, da je osnovni preduslov i najvažnija razlika vrhunskog sporta u odnosu na rekreativni, striktno pridržavanje propisanih pravila, normi i kategorizacija SSI Srbije koje su u proceduri usklađivanja sa Međunarodnim propozicijama, i Savez kao organizacija prati Međunarodne standarde u sportu osoba sa invaliditetom.

Članice  saveza su organizacije sa teritorije Republike Srbije čiji su članovi osobe sa invaliditetom, iz svih invalidno-humanitarnih organizacija.

Finansijeri

Sportski savez invalida Srbije je neprofitna organizacija koja svoje aktivnosti sprovodi finansiranjem putem projekata vezanih za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, kao i putem donacija i sponzorstava od strane društveno odgovornih kompanija koje žele da pomognu u društveno socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom preko bavljenja sportom – što je osnovna delatnost i razlog postojanja SSI Srbije.

Rukovodioci Saveza

Od osnivanja saveza nabrojaćemo neke od rukovodioca ovog saveza: Drago Šobot, Milan Zdravković kao generalni sekretari, Jovan Tarabić, general Petar Gračanin, Slobodan Adžić, Milorad Kilibarda, Mijailo Sarić, Aleksandar Stanimirović kao predsednici.

Zahvaljujući njima, Savez je opstao i sa uspehom obavlja svoju funkciju s namerom daljeg napredovanja i usavršavanja sportskog rada sa osobama sa invaliditetom.

Savez može da se pohvali odličnim rezultatima u stonom tenisu, atletici, šahu, streljaštvu, plivanju, streličarstvu, kuglanju, sportskom ribolovu i drugim sportovima.