Naučno stručna tribina

SSI Srbije je u saradnji sa Fakultetom za specijalnu ekukaciju i rehabilitaciju održao naučno stručnu tribinu pod nazivom „Aktivnosti stručnih radnika u organizacijama o.s.i. – metodologija i principi. Ova aktivnost održana je u sklopu programskih aktivnosti ^za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u republici Srbiji u 2020.godini, Ministarstva za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

Na tribini su učestvovali sportski stručnjaci, treneri i rekreatori angažovani u sportskim organizacijama za osobe sa invaliditetom kao i studenti odnosno naši budući saradnici i kolege sa FASPER Univerziteta Beograd.

Comments are closed.