Naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem – 2019

Sportski savez invalida Srbije 05. i 06.juna 2019.god. u Beogradu organizovao II Naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem. Ovu aktivnost organizovali smo u okviru saradnje sa  Fakultetom za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beogradskog Univerziteta, gostiju iz SAD i SS OSI Beograda u sklopu promgraskih aktivnosti  Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda.

Program i raspored predavanja

dugme-dokument          okkkk

Comments are closed.