Naučno stručno savetovanje – 2019

Sportski savez invalida Srbije 27.juna 2019.god. u Beogradu organizuje Naučno stručno savetovanje na temu „Multidisciplinarnost fizičke kulture kod mlađe populacije osoba sa invaliditetom“. Ovu aktivnost organizujemo u okviru saradnje sa  SS OSI Beograda i podršku Gradskog centra za fizičku kulturu Beograda, Medicinskog fakulteta i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beogradskog Univerziteta u sklopu promgraskih aktivnosti  Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda.

Program i raspored predavanja

dugme-dokument                               okkkk

Comments are closed.