Naučno stručno savetovanje

Sportski savez invalida Srbije u saradnji sa Fakultetom za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu kao deo projekta „Beograd za Srbiju“ koji se sprovodi u okviru programa sekretarijata za Sport Grada Beograda odnosno nosiocem programa Sportskim savezom osoba sa invaliditetom Beograda održao je u periodu od 27. do 29.11.2018. godine  naučno stručno savetovanje na temu „Značaj  primene  sportskih i rekreativnih  aktivnosti u svakodnevnom radu osoba sa invaliditetom“. Naučno stručno savetovanje predstavljalo je priliku za razmenu znanja i iskustava, povezivanje aktera i unapredenje postojece prakse u kontekstu promocije socijalne inkluzije, kao i podizanja svesti o znacaju rekreacije i sporta kod osoba sa invaliditetom.

Savetovanje će se održano u sali Gradskog centra za fizičku kulturu Beograda „Stari DIF“ i u “plavoj sali“ Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd.

Satnica i raspored predavanja

NSS 27-29.11.

                 IMG_20181204_145623

Comments are closed.