Програмски конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2021. години.

Обавештавамо чланице савеза да је Сектор за заштиту особа са инвалидитетом расписао је 4. јануара 2021. године Јавни конкурс за подношење предлога програма на Програмски конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2021. години.

Конкурс је објављен на интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, порталу е-Управа и огласној табли Министарства.

Текст Јавног конкурса, обрасци и пратећа документација, која је саставни део овог конкурса, могу се преузети у електорнској форми на интернет страници: https://www.minrzs.gov.rs и https://euprava.gov.rs

Рок за достављање предлога активности локалних организација је 18.01.2020. године.

Comments are closed.