Telefonski centar za psihološku prvu pomoć osobama sa invaliditetom

У оквиру регионалног пројекта „Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током COVID-19 и будућих криза“, који координира Црвени крст Србије, а подржава Европска унија, Аустријска развојна агенција и аустријски Црвени крст, НООИС је покренуо телефонски центар који ће радити на пружању психолошке прве помоћи, информација и психосоцијалне подршке особама са инвалидитетом. Услугу ће пружати Милош Рокић, сваког радног дана од 19 до 23 часа преко телефонског броја: 061 685 06 74.

Услуга психолошке прве помоћи  је намењена свим особама са инвалидитетом, као и њиховим члановима породице или асистентима, а овај број позовите ако: Осећате немир, желите да вас неко саслуша, не знате коме да се обратите

Главни задаци су:

• Пружање психолошке прве помоћи особама са инвалидитетом, као и њиховим неформалним неговатељима/асистентима којима је потребна ова врста помоћи

• Пружање релевантних и тачних информације у вези са епидемијом, мерама заштите, имунизацијом, али и заштитом од насиља давањем информација о службама које пружају подршку и заштиту како у случају насиља,

тако и у области заштите менталног здравља

• Упућивање корисника на стручне и професионалне услуге подршке када се процени потребним. На овај начин ће рад телефонског центра центра олакшати приступ правима и повезати грађане са институцијама.

Пројекат се реализује у региону Западног Балкана, повезујући партнере из цивилног друштва из региона и велике мреже цивилног друштва које представља старије особе и особе са инвалидитетом на нивоу Европске уније. Такође, путем овог линка можете погледати и кратки видео о овој услузи: https://www.youtube.com/watch?v=yxJY1synYQ8

Comments are closed.