Уредба о мерама након укидања ванредног стања

Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије 07.05.2020. године донела Уредбу о мерама након укидања ванредног стања („Службени гласник РС“ бр. 66/20)  која представља законски основ за поступање како надлежних органа, тако и грађана. Даном ступања на снагу ове уредбе престају да важе одлука о ублажавању мера за време ванредног стања – дозвола кретања у парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт грађана(„Службени гласник РС, број 63/20) и одлука о истицању државне заставе Републике Србије на пола копља односно јарбола .

Preporuke za nastavak trenažnog procesa

 

Comments are closed.