JAVNI POZIV za predloge inovativnih usluga

УНОПС је објавио јавни позив за иновативне услуге социјалне инклузије.

Као конкуренти могу бити установе социјалне заштите и удружења, а поред услуга финансираће се и инфраструктурни радови.

Све информације о јавном позиву и документација за пријављивање доступни су на интернет страници програма „Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији’’, у секцији Конкурси.

Европска унија и Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у оквиру програма „Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији’’ (ЕУ СХАИ) објављују Јавни позив за предлоге иновативних услуга социјалне инклузије на локалу отвореног типа.

Општи циљ Јавног позива је да допринесе социјалној инклузији најосетљивијих жена и мушкараца, девојчица и дечака кроз успостављање и/или унапређење иновативних услуга социјалне инклузије отвореног типа на локалном нивоу, и на тај начин допринесе процесу деинституционализације

Право учешћа имају установе социјалне заштите и организације цивилног друштва.

Рок за подношење предлога пројеката je 30. септембар 2023.